Iako su medijske slobode i bezbednost novinara tema o kojoj se dosta priča proteklih godina u javnosti u regionu Zapadnog Balkana, svedoci smo sve rastućeg ograničavanja medijskih sloboda od strane država i sve učestalijih napada na novinare u našim zemljama.

Da bi se stvorila atmosfera zaštite i novinara i svih građana, neophodno je omogućiti razvoj pravnog i društvenog ambijenta koji obezbedjuje pluralizam medija, slobodu izražavanja, kredibilitet i integritet medija. Da bi se izvršio uticaj na postojeći sistem, potrebno je da građani i organizacije civilnog društva pružaju veću podršku nezavisnim medijima, i da se podstakne razvoj platformi za saradnju i dijalog izmedju građana, OCD, medija i donosilaca odluka, gde bi građani postali aktivni zagovarači promena.

Beldocs turneja za slobodu medija i bezbednost novinara (Beldocs Free Media Tour) je regionalni kolaborativni program koji ima za cilj konsolidaciju profesionalne zajednice (mediji i OCD) i šireg kruga građana sredstvima autorskog filma na polju između istraživačkog novinarstva, aktivizma i filma. Metodologijom zasnovanom na korišćenju izvrsnog evropskog i svetskog dokumentarnog filma, projekat nastoji da privuče i angažuje novu publiku koja do sada nije bila aktivno uključena u diskurs medijskih sloboda, da podstakne dijalog o značaju slobode medija i bezbednosti novinara i mobiliše građane kao nove efikasne i odgovorne aktere u zagovaranju primene evropskih standarda slobode i integriteta u svojim zemljama i regionu.

Kroz odabrane filmove i prateće razgovore i panel diskusije, program će se baviti ključnim temama – bezbednošću novinarki i novinara, zaštitom novinarskih izvora i uzbunjivača, uređivačkom nezavisnošću u javnim medijskim servisima, nekažnjivošću i ponašanjem institucija i političkih aktera, demokratskom ulogom istraživačkog novinarstva i brojnim izazovima koje nosi bavljenje novinarstvom u interesu građana, kao i načinima na koje građani mogu da utiču na stanje medijskih sloboda u svojim zemljama.

Detaljne informacije o filmovima koji su deo turneje dostupne su u našem Beldocs Free Media Tour katalogu.

Projekat podržan je u okviru programa podrške „Safejournalists.net“.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.

Donacija

рсд